Αν δεν μπορείτε να εγγραφείτε στο συνέδριο, μπορείτε να μας στείλετε τα στοιχεία σας στο info@sfhmmy.gr για να μπορέσουμε να σας εγγράψουμε άμεσα.

Στο συνέδριο έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν με δικαίωμα κατάθεσης εργασίας είτε προπτυχιακοί, είτε μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί φοιτητές, αλλά και ερευνητές του κλάδου.

Για να υποβάλετε μια εργασία, θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι στο συνέδριο. Εφόσον εγγραφείτε, για να υποβάλετε την εργασία σας, συνδεθείτε και πατήστε "ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ" (κάτω από το εικονίδιο χρήστη) και "ΠΡΟΣΘΗΚΗ PAPER".

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των papers είναι 7 Δεκεμβρίου 2018.

Για να παρουσιάσετε μία εργασία, θα πρέπει πρώτα να είστε εγγεγραμμένοι στο συνέδριο και έπειτα να την υποβάλετε για αξιολόγηση. Στη συνέχεια, θα ενημερωθείτε αν είναι κατάλληλη για παρουσίαση, αφού εγκριθεί από την Επιστημονική Επιτροπή.

Η εργασίας σας, καθώς και τα demos που θα υποβάλετε, θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένο μέγεθος και μορφή. Αναλυτικότερες πληροφορίες για την μορφή, το μέγεθος, τη δομή και τον τρόπο υποβολής των εργασιών και των demos μπορείτε να βρείτε στις ανακοινώσεις του συνεδρίου.

Για να μάθετε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αξιολόγηση της εργασίας σας, αρκεί να μας στείλετε ένα email στο academics@sfhmmy.gr ή μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου αφότου συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.

Αν έχετε κάποιο πρόβλημα με την υποβολή της εργασίας σας ή οποιαδήποτε άλλη απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με εμάς στο academics@sfhmmy.gr.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αστικά λεωφορεία που θα εξυπηρετούν τα δρομολόγια προς τον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου (Διαδρομή λεωφορείων). Τα δρομολόγια για τις μέρες του συνεδρίου μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τοπική Οργανωτική του τμήματος σας για την περίπτωση της οργανωμένης μετακίνησης και διαμονής σε ξενοδοχείο.