Speaker

Νικόλαος Χατζηαργυρίου

Καθηγητής Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

O Νίκος Δ. Χατζηαργυρίου είναι από το 1984 μέλος ΔΕΠ και από το 1995 τακτικός Καθηγητής του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ. Είναι ιδρυτής της Ερευνητικής Ομάδας Smart Research Unit for Electricity (SmartRue) που ανήκει στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ A.E.), από τον Απρίλιο 2015 έως το Σεπτέμβριο του 2019 και Διευθύνων Σύμβουλος έως τον Ιούνιο 2018. Διετέλεσε επίσης Αντιπρόεδρος (2007-2010) και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (2007-2012) της ΔΕΗ Α.Ε. υπεύθυνος για τη Μεταφορά, τη Διανομή και το ΚΔΕΠ, Πρόεδρος της ΔΕΗ Τηλεπικοινωνίες, Αντιπρόεδρος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες (2007-2010) και Αντιπρόεδρος του ΚΑΠΕ. Είναι Life Fellow Member του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE), Editor in Chief του περιοδικού IEEE Trans on Power Systems και πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Δυναμικής Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (Power System Dynamic Performance Committee-PSDP). Είναι εξέχον μέλος της διεθνούς επιστημονικής οργάνωσης CIGRE, Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Networks of the Future και έχει διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής Μελέτης C6 Distribution Systems and Dispersed Generation. Είναι Αντιπρόεδρος και πρώην Πρόεδρος της European Technology and Innovation Platform for Smart Network for the Energy Transition (ETIP SNET) και μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι συγγραφέας του βιβλίου “Microgrids: Architectures and Control” και περισσότερων από 250 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και 500 άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων. Συγκαταλέγεται στη λίστα Thomson Reuters των “top 1% most cited researchers” για τα έτη 2016 και 2017 και 2019. Το 2020 έλαβε το Global Energy Prize.

Προς ένα Ενεργειακό Δίκτυο έξυπνο σαν το Διαδίκτυο

Ο τρόπος λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας αλλάζει σε μια πορεία μετάβασης σε ένα βιώσιμο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης της ενέργειας. Κινητήρια δύναμη αυτής της μετάβασης είναι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με άμεση συνέπεια την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), συμπεριλαμβανομένης της διεσπαρμένης παραγωγής και της ενδυνάμωσης του ρόλου του πολίτη ως ενεργού καταναλωτή και παραγωγού. Με την εγκατάσταση διεσπαρμένων ενεργειακών πόρων αλλάζει και ο ρόλος των Ενεργειακών Δικτύων, τα παθητικά δίκτυα διανομής μετασχηματίζονται σε ενεργά συστήματα με αυξημένες απαιτήσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, αυτοματισμών, εποπτείας, ελέγχου, κλπ. Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτές τις νέες προκλήσεις και να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες απαιτήσεις των χρηστών του για πιο αποδοτικό, ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο διανομής της ενέργειας, το ηλεκτρικό δίκτυο θα πρέπει να γίνει έξυπνο, δηλαδή πιο προσβάσιμο, αποδοτικό και εύρωστο. Θα πρέπει να γίνει έξυπνο σαν το διαδίκτυο. Τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάνουν το διαδίκτυο έξυπνο:
  1. Επιτρέπει εύκολη και άνετη πρόσβαση σε όλους τους χρήστες με στοιχειώδη τεχνικά μέσα
  2. Βασίζεται σε κατανεμημένο ή αποκεντρωμένο έλεγχο των διαδικασιών του αντί κεντρικού ελέγχου, βασίζεται σε κατανεμημένη ευφυία και προσφέρει αυξημένη ευελιξία και επεκτασιμότητα.
  3. Η ευθύνη για την λειτουργία του είναι κατανεμημένη ανάμεσα στους κόμβους του συστήματος, προσφέροντας αυξημενη αξιοπιστία.
Κατά αναλογία, η αυξανόμενη διείσδυση της διεσπαρμένης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η μετατροπή των καταναλωτών σε ενεργούς καταναλωτές αλλάζει σταδιακά τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και ιδιαίτερα των δικτύων διανομής, όπου συνδέονται οι διεσπαρμένοι ενεργειακοί πόροι. Παρόμοια με τους χρήστες του διαδικτύου, οι σύγχρονες ενεργειακές τεχνολογίες επιτρέπουν την εύκολη και άνετη πρόσβαση σε ενεργειακές πηγές, π.χ. με Φ/Β σε στέγες, μικρές ανεμογεννήτριες, κλπ, όπως και οι τεχνολογίες επικοινωνιών επιτρέπουν on-line πρόσβαση σε πληροφορίες για την κατανάλωση, τις τιμές της ενέργειας, κλπ. Η πολυπλοκότητα διαχείρισης ενός πολύ μεγάλου πλήθους διεσπαρμένων ενεργειακών πόρων μεταφέρει σταδιακά το βάρος του ελέγχου σε χαμηλότερα επίπεδα του συνολικού συστήματος. Αναπτύσσονται τεχνολογίες αποκεντρωμένου ή κατανεμημένου ελέγχου που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα σε τοπικό επίπεδο, χωρίς να απαιτείται κεντρικό σημείο ελέγχου και παρουσιάζουν ανοχή σε τηλεπικοινωνιακές αστοχίες, χαρακτηρίζονται από εύκολη επεκτασιμότητα, κλπ. Παράλληλα, εμφανίζονται ήδη οι πρώτες προσπάθειες λειτουργίας αποκεντρωμένων αγορών ενέργειας μέσω πλατφορμών peer to peer ανταλλαγής ενέργειας μεταξύ μικροπαραγωγών από διεσπαρμένες ΑΠΕ και καταναλωτών. Οι τάσεις προς κατανεμημένο έλεγχο, προς κατανεμημένη ευφυία, προς κατανομή της ευθύνης λειτουργίας και λήψης σημαντικών αποφάσεων από χαμηλότερα επίπεδα του συστήματος με τελικό πρωταγωνιστή τον ενεργό καταναλωτή γίνονται όλο και περισσότερο εμφανείς. Η πορεία αυτή, η οποία βρίσκεται ακόμα στην αρχή, αποκτά όλο και περισσότερο έξυπνα χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν στην εξυπνάδα του διαδικτύου.