ΣΦΗΜΜΥ 14

Αρτίκης Αλέξανδρος

Ο Αλέξανδρος Αρτίκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και Συνεργαζόμενος Ερευνητής στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", όπου είναι υπεύθυνος της ομάδας Complex Event Recognition. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Κατανεμημένη Τεχνητή Νοημοσύνη από το Imperial College London. Ο Δρ. Αρτίκης έχει περισσότερες απο 100 δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια τεχνητής νοημοσύνης και επιστήμης δεδομένων, όπως το Journal of Artificial Intelligence Research, Machine Learning, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, Artificial Intelligence, ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems, ACM Transactions on Computational Logic, ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, ACM Transactions on Internet Technology και VLDB Journal

Αναγνώριση και πρόβλεψη σύνθετων γεγονότων.

Τα συστήματα «Αναγνώρισης Σύνθετων Γεγονότων» αποσκοπούν στον συμπερασμό «σύνθετων» συμβάντων από ροές δεδομένων χαμηλού επιπέδου, με χρήση αλγορίθμων που βασίζονται στο ταίριασμα χρονικών προτύπων. Τα συστήματα αυτά βρίσκουν πληθώρα εφαρμογών. Για παράδειγμα, στον τομέα της ναυτιλίας ανακαλύπτονται παράνομες ή επικίνδυνες συμπεριφορές πλοίων από δεδομένα αισθητήρων που περιγράφουν την πορεία των πλοίων αυτών. Επιπλέον, αναφορικά με τις επιστήμες υγείας, τα εργαλεία αυτά μπορούν να ανακαλύψουν αποτελεσματικούς συνδυασμούς φαρμάκων από προσομοιώσεις καρκινικών κυττάρων, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας έτσι το έργο των επιστημόνων. Σε αυτή την ομιλία θα παρουσιάσουμε δυο αντιπροσωπευτικά συστήματα αναγνώρισης και πρόβλεψης σύνθετων γεγονότων, τα οποία έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση μαθηματικής λογικής και θεωρίας αυτομάτων. Επιπλέον, θα δείξουμε την εφαρμογή αυτών των συστημάτων σε πραγματικές εφαρμογές.

Πίσω στους ομιλητές!