ΣΦΗΜΜΥ 14

Γεώργιος Κεραμίδας

Ο Δρ. Γεώργιος Κεραμίδας έλαβε το διδακτορικό του από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του είναι στους τομείς του σχεδιασμού επεξεργαστών/μνήμης χαμηλής κατανάλωσης, πολυπύρηνων συστημάτων, αρχιτεκτονικών VLIW, πολυνηματικών επεξεργαστών, επεξεργαστών δικτύων και γραφικών, FPGA επιταχυντών, μεθοδολογιών μοντελοποίησης της κατανάλωσης ισχύος και τεχνικών βελτιστοποίησης κώδικα. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 85 εργασίες, δύο βιβλία, τρία κεφάλαια βιβλίων και έχει επίσης 16 διπλώματα ευρεσιτεχνίας (4 ακόμη ευρεσιτεχνίες είναι υπό αξιολόγηση). Το επιστημονικό του έργο του έλαβε περισσότερες από 1280 παραπομπές (h-index: 17, i10-index: 27) και έχει λάβει ένα best paper award. O κ. Κεραμίδας έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 10 ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε πέντε εθνικά έργα είτε ως συντονιστής έργου, τεχνικός συντονιστής ή ως επικεφαλής πακέτου εργασιών. Ο κ. Κεραμίδας εργάστηκε σχεδόν 11 χρόνια στη βιομηχανία στη θέση του Chief Scientific Officer στην εταιρία Think Silicon S.A. πάνω σε ενσωματωμένες, χαμηλής κατανάλωσης ισχύος Επεξεργαστές Γραφικών (GPUs). Ήταν επίσης υπεύθυνος για τη διαχείριση των χρηματοδοτούμενων έργων της εταιρείας και για την επέκταση του χαρτοφυλακίου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της εταιρείας. Ο Δρ Κεραμιδάς συνεχίζει να εργάζεται στην εταιρεία ως σύμβουλος τεχνολογίας.

Η Ανάγκη για Αρχιτεκτονικές Επεξεργαστών Προσαρμοσμένες στις Νέες Εφαρμογές

Ο σχεδιασμός αρχιτεκτονικών και επιταχυντών που είναι προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά των σύγχρονων εφαρμογών είναι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης των απαιτήσεων σε ταχύτητα επεξεργασίας, κατανάλωσης ενέργειας και αξιοπιστίας που υπαγορεύονται από αυτές τις εφαρμογές. Σε αυτή την παρουσίαση, θα παρουσιάσουμε τις αρχές σχεδιασμού των αρχιτεκτονικών επεξεργαστών στο άκρο του δικτύου (edge) και στο νέφος (cloud) και θα παρουσιάσουμε την ανάγκη εκτέλεσης σύγχρονων εφαρμογών στο edge. Θα παρουσιάσουμε τις βασικές αρχές της κατανάλωσης ενέργειας CMOS κυκλωμάτων για συσκευές που λειτουργούν στο cloud και edge και θα επικεντρωθούμε στις απαιτήσεις για την κατασκευή επιταχυντών για γραφικά και εφαρμογές TinyML. Και στις δύο περιπτώσεις, θα ακολουθηθεί προσέγγιση συνσχεδίασης Υλικού (HW) και Λογισμικού (SW) με στόχο την εκτέλεση των εφαρμογών με υψηλή επίδοση και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Θα παρουσιαστούν διάφορες τεχνικές χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας σε επίπεδο SW/HW/μεταγλωττιστή που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα γραφικών και τεχνητής νοημοσύνης της Think Silicon, An Applied Materials Company.

Πίσω στους ομιλητές!