ΣΦΗΜΜΥ 14

Ηλίας Σάββας

Ο Ηλίας Σάββας είναι καθηγητής με αντικείμενο Αλγοριθμική και Προγραμματισμός στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογίας. Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Α.Π.Θ. και διαθέτει MSc in Computer Science (University of Dundee, UK). Εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή στο University College of Dublin, Ireland με τίτλο “ Scheduling and Assignment of CPU-Intensive Tasks on Large Heterogeneous Distributed Systems”. Είναι μέλος του program/scientific committee πολλών διεθνών συνεδρίων και επιστημονικών περιοδικών. Επίσης διετέλεσε ως General Chair του συνεδρίου 19th IEEE WETICE conference που φιλοξενήθηκε στην Λάρισα. Είναι πρωτεργάτης της κοινότητας Κβαντικής Υπολογιστικής QGreece (Quantum Greece) και η οποία από το 2021 αποτελεί ισότιμο μέλος του παγκόσμιου οικοσυστήματος QWorld (Quantum World) στα πλαίσια των οποίων έχει διοργανώσει 4 δωρεάν σεμινάρια εκμάθησης κβαντικής υπολογιστική με πάνω από 300 συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα. Έχει δημοσιεύσει πολλές εργασίες του σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια καθώς επίσης και ένα κεφάλαιο σε βιβλίο. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Κβαντική Υπολογιστική: Από την Θεωρία στην Πράξη» και τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι τα Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα, τα Υπολογιστικά Νέφη και από το 2021 σχεδόν αποκλειστικά η Κβαντική Υπολογιστική. Τέλος, διατελεί Guest Editor στο Special Issue ”Quantum Computation and Its Applications” καθώς και Organizer και Chair των special tracks “Quantum Computing: Current State and Future Trends” στα πλαίσια των συνεδρίων PCI 2021, 2022.

Κβαντική Υπολογιστική: Από την Κβαντομηχανική στον Κβαντικό Προγραμματισμό

Και μόνο η λέξη «Κβαντική» στον περισσότερο κόσμο φαντάζει κάτι δύσκολο και για λίγους. Όμως η πραγματικότητα, ευτυχώς, τουλάχιστον σε επίπεδο προγραμματισμού δεν είναι ακριβώς έτσι. Βιβλιοθήκες έχουν ήδη δημιουργηθεί και γλώσσες προγραμματισμού όπως η Python και η Julia υποστηρίζουν πλέον κβαντικό προγραμματισμό με ένα αρκετά φιλικό προς τον προγραμματιστή περιβάλλον. Κολοσσοί της πληροφορικής βιομηχανίας όπως η IBM, Google, Microsoft (και όχι μόνο) έχουν κατασκευάσει Κβαντικούς Υπολογιστές και τους υποστηρίζουν με υπερ-πλήρεις βιβλιοθήκες κυρίως στην Python όπως για παράδειγμα η Qiskit. Σε αυτήν την παρουσίαση αφού θα δούμε τι πρέπει να γνωρίζουμε για να αρχίσουμε να προγραμματίζουμε κβαντικούς υπολογιστές, θα αναπτύξουμε βήμα-βήμα τα πρώτα μας προγράμματα και επιπλέον θα τα εκτελέσουμε τόσο σε προσομοιωτές όσο και σε πραγματικούς κβαντικούς υπολογιστές της IBM. Θα συζητήσουμε για την αξιοπιστία τους και θα δούμε το πως μπορούμε να μετριάσουμε τα λάθη τους. Και θα καταλήξουμε με την παρουσίαση κάποιων κβαντικών παιχνιδιών αλλά και την προοπτική ενός κβαντικού διαδικτύου.

Πίσω στους ομιλητές!