ΣΦΗΜΜΥ 14

Workshop Powered by ΑΔΜΗΕ

ΑΔΜΗΕ


Διαχείριση αγοράς και Ευελιξία

Στόχος είναι ένα ευέλικτο οικοσύστημα με κοινή χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την ανάδειξη μιας νέας γενιάς υπηρεσιών δικτύου.


Ομιλητής : Πανίδης Σεραφείμ.
Ο Σεραφείμ έχει δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Υπολογιστών με κατεύθυνση ενεργειακού ηλεκτρολόγου μηχανικού. Κατέχει επίσης master of Science in Electrical Engineering του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Δανίας


Ψηφιοποίηση και επικοινωνία

Στόχος είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ενεργειακού τομέα και η ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας για την απρόσκοπτη λειτουργία και την ανθεκτικότητα των ενεργειακών συστημάτων.


Ομιλητής : Νίκος Κανακάρης
Ο Νίκος έχει δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών του πανεπιστημίου Πατρών. Κατέχει master in Electrical Egieering και είναι υποψήφιος Διδάκτορας στο πανεπιστήμιο Πατρών.


Λειτουργία Συστήματος

Διευκόλυνση της διασυνοριακής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αποθήκευση ενέργειας για πράσινα ενεργειακά συστήματα μέσω καινοτόμων λύσεων.


Κυριακή-Νεφέλη Μαλαμάκη Ομιλήτρια
Η Νεφέλη έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και το Διδακτορικό της Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ), του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το 2012 και το 2020, αντίστοιχα. Σήμερα είναι διεξάγει τη μεταδιδακτορική της έρευνα στο ίδιο τμήμα και εργάζεται ως ερευνήτρια σε έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Διαθέτει 6ετή εμπειρία ως ερευνήτρια σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Από το 2013-2020 ήταν επικουρούσα διδάσκουσα και το 2021-2022 έκανε αυτοδύναμη διδασκαλία στο ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ σε μαθήματα Ηλεκτρονικών Ισχύος και Ηλεκτρικών Μηχανών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την ένταξή τους σε έξυπνα δίκτυα, τη διανεμημένη παραγωγή και αποθήκευση, την ποιότητα ισχύος και την ενσωμάτωση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε έξυπνα δίκτυα.


Ψηφιοποίηση και επικοινωνία

Στόχος είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ενεργειακού τομέα και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων που τον υποστηρίζουν, στοχεύοντας στην αύξηση της αξιοπιστίας και της ανθεκτικότητας του.


Ομιλητής : Δημήτριος Μπροδήμας
Ο Δημήτρης έχει δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Κατέχει master in Electrical Engineering και είναι υποψήφιος Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΜΕΡΟΣ
Σάββατο 10:30 - 11:30 Αίθουσα 205
Πίσω στα workshops!