ΣΦΗΜΜΥ 14

Επεξεργασία ιατρικής εικόνας με εφαρμογές μηχανικής μάθησης & όραση υπολογιστών σε Python

IEEE EMB Systems


Με αφετηρία την εισαγωγή στην επεξεργασία εικόνας, αξιοποιώντας τη βιβλιοθήκη numpy, σε ένα python notebook θα πηγαίνουμε βήμα βήμα να μάθουμε τα βασικά για τη φόρτωση εικόνων, εμφάνιση εικόνας μαζί με τα 3 κανάλια RGB, εφαρμογή KMeans Clustering στην εικόνα, δημιουργία μάσκας και εστίαση στην περιοχή στόχου που θέλουμε να εξετάσουμε. Θα ακολουθήσει, στη συνέχεια, μία ανάλυση διαφόρων εφαρμογών μηχανικής μάθησης στον τομέα της διάγνωσης δερματικών παθήσεων και, τέλος, θα τρέξουμε και ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης για μία ψευδο-διάγνωση σε μία από τις εικόνες του dataset μας.


ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΜΕΡΟΣ
Σάββατο 12:00 - 13:30 Αίθουσα 206

Πίσω στα workshops!