ΣΦΗΜΜΥ 14

Ψηφιακό μαθησιακό παιχνίδι για διαχείριση φυσικών πόρων

Διοργανωτές: Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, THMMY, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


Η υπεύθυνη διαχείριση φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της γης, των υδάτων, του αέρα, των ορυκτών, των δασών και της βιοποικιλότητας, έχει άμεσο αντίκτυπο στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Δημιουργεί μια ισορροπία μεταξύ κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Οδηγεί στην ευημερία των ανθρώπων και των κοινοτήτων, στη διατήρηση των θέσεων εργασίας και στην προστασία των οικοσυστημάτων. Η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων αποτελεί υψηλή προτεραιότητα στον 21ο αιώνα, καθώς μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή της υποβάθμισης της γης, στην αποφυγή της απερήμωσης, στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και πολλά άλλα. Περιλαμβάνεται στους στόχους βιωσιμότητας του ΟΗΕ, όπως οι πράσινες πόλεις και κοινότητες, η υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση, η δράση για το κλίμα και η διατήρηση της ζωής στη στεριά και κάτω από το νερό.
Η επίτευξη βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων ξεκινά με την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση. Η κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με την κλιματική αλλαγή, την άνοδο της θερμοκρασίας και την καταστροφή των οικοτόπων με άμεσες συνέπειες στη μακροπρόθεσμη υγεία των φυσικών συστημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι επιτακτική ανάγκη να αναπτυχθούν μαθησιακές πρωτοβουλίες που προετοιμάζουν υπεύθυνους, ενεργούς πολίτες σε θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας σε όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής τόσο στη βιομηχανία και όσο και την κοινωνία.
Το εργαστήριο αυτό (workshop) παρουσιάζει το ερευνητικό έργο NATURE που αναπτύξει ένα ψηφιακό μαθησιακό παιχνίδι για την οικοδόμηση δεξιοτήτων για υπεύθυνη συμπεριφορά σχετικά με τη διαχείριση των φυσικών πόρων και για το σχεδιασμό λύσεων για περιβαλλοντική βιωσιμότητα στις καθημερινές και επαγγελματικές δραστηριότητες. Το ψηφιακό μαθησιακό παιχνίδι ευαισθητοποιεί τους χρήστες για τη σημασία της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων για την ευημερία των κοινοτήτων και των φυτικών και ζωικών ειδών, αναπτύσσει θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για το σχεδιασμό λύσεων για περιβαλλοντική βιωσιμότητα, και καλλιεργεί ήπιες δεξιότητες, όπως κριτική και αναλυτική σκέψη, που είναι απαραίτητες για επίλυση προβλημάτων. Οι χρήστες καλούνται να σχεδιάσουν λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήματα σε ένα τρισδιάστατο ψηφιακό περιβάλλον.
Το ψηφιακό μαθησιακό παιχνίδι αναπτύσσεται στα πλαίσια του ερευνητικού έργου NATURE που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Το ερευνητικό έργο υλοποιείται από εκπαιδευτική κοινοπραξία που περιλαμβάνει το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και συγκεκριμένα την ερευνητική ομάδα Δημιουργικών Τεχνολογιών Μάθησης (http://ctll.e-ce.uth.gr), και πανεπιστήμια από την Εσθονία, Λετονία, Πορτογαλία, και Ισπανία.


ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΜΕΡΟΣ
Σάββατο 10:30 -11:45 Αίθουσα 206

Πίσω στα workshops!