ΣΦΗΜΜΥ 14

Ο ρόλος της πληροφορικής στις τηλεπικοινωνίες και στον εκσυγχρονισμό των εταιρειών

OTE


 • Επιχειρηματική εστίαση της Cosmote
  • Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
  • Ασφάλειες
  • Τρόφιμα
  • Πληρωμές
  • Έργα ΤΠΕ
 • Οργανωτική δομή
  • Ο ρόλος της πληροφορικής στην Cosmote
  • Παράδοση, λειτουργία και υποδομές
  • Σύγκριση μεθοδολογιών εργασίας: Καταρράκτη
  • Εφαρμογή της ευελιξίας στην Cosmote
  • Μια τυπική ημέρα/σπριντ και βασικές τελετές κατά την εκτέλεση του σπριντ
 • Η γενική αρχιτεκτονική της Cosmote
  • Σύντομη ιστορία: από τα mainframes στην αρχιτεκτονική SOA με μονολιθικές εφαρμογές COTs στην αρχιτεκτονική μικρουπηρεσιών ανοικτού κώδικα
  • Το όραμα της εταιρείας
  • DPSs + HAL + ανοικτά APIs
 • Τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η Cosmote
  • Τεχνολογίες μικρουπηρεσιών
  • Σχέδιο ανάπτυξης
  • DevOps και CI/CD
 • Στρατηγική μετάβασης στο cloud
  • Κύριοι πάροχοι cloud
  • Kubernetes έναντι εφαρμογών cloud COTs
  • Προκλήσεις απορρήτου
 • Hard vs Soft Skills to achieve a career in ICT

Διοργανωτές: Βασίλης Κρίκος, Κωνσταντίνος Παπαδέλλης, Πασχάλης Σταμπουλής


ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΜΕΡΟΣ
Παρασκευή 12:00 - 13:15 Αίθουσα 205

Βασίλης Κρίκος - CRM Services Application Development Chapter Leader


Ο κ. Βλάσης Κρίκος είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πατρών, Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και κάτοχος 2 μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στην Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Πατρών και του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Τεχνοοικονομικά Συστήματα" από το ΕΜΠ και το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Αυτή τη στιγμή, έχει 2 διαφορετικούς ρόλους στον Όμιλο ΟΤΕ, όπου εκτελεί χρέη: CRM ms Ανάπτυξη Εφαρμογών Chapter Leader : Επιβλέπει την ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, ενώ καθοδηγεί και διαχειρίζεται πολλαπλές ομάδες μηχανικών και επαγγελματιών πληροφορικής στη δημιουργία αποτελεσματικών λύσεων microservices. Διευθυντής τμήματος CRM: Επικεφαλής ομάδων πληροφορικής στο σχεδιασμό και την παροχή ψηφιακών λύσεων και στην υλοποίηση βασικών έργων μετασχηματισμού σε τομείς όπως το CRM, η διαχείριση παραγγελιών.


Κωνσταντίνος Παπαδέλλης – IT Senior Recruiter


Ο κ. Κωνσταντίνος Παπαδέλλης είναι κάτοχος πτυχίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, στην Κοινωνική Πολιτική με μεταπτυχιακό στην Επικοινωνία από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έμπειρος Senior Recruiter Ανθρώπινου Δυναμικού, με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Τα τελευταία 6 χρόνια, έχει εξειδικευτεί στον τομέα της πληροφορικής, της τεχνολογίας & των ΤΠΕ. Κατά τη διάρκεια του "ταξιδιού" του στον ΟΤΕ, μέχρι σήμερα, ο Κωνσταντίνος έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 5.000 προσλήψεις, από junior έως senior. Το πάθος του είναι να συνεργάζεται με έξυπνα άτομα και νέους ταλαντούχους επαγγελματίες.


Πασχάλης Σταμπουλής – HRD Senior Specialist


Ο κ. Πασχάλης Σταμπουλής είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Διοίκηση Επιχειρήσεων και κάτοχος Διεθνούς ΜΒΑ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στον ΟΤΕ είναι υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση, με πάνω από 600 θέσεις πρακτικής άσκησης ετησίως και γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και του ΟΤΕ. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην ReGeneration, τον μεγαλύτερο μη κερδοσκοπικό οργανισμό κατάρτισης και τοποθέτησης νέων πτυχιούχων, όπου ήταν υπεύθυνος για τη δημιουργία συνεργειών με τον ιδιωτικό τομέα, με περισσότερους από 2000 συνεργάτες πρόσληψης.

Πίσω στα workshops!