ΣΦΗΜΜΥ 14ΣΦΗΜΜΥ 14

Engineers have no limits!ΣΦΗΜΜΥ 14


21-23 Απριλίου 2023
Τι είναι το ΣΦΗΜΜΥ

Το Συνέδριο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΦΗΜΜΥ), ξεκίνησε το 2007 στην Αθήνα. Οι συμμετέχοντες είναι Έλληνες μελλοντικοί μηχανικοί που μελετούν τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, τα συστήματα ελέγχου , τα ηλεκτρονικά και τους υπολογιστές, τις τηλεπικοινωνίες και την τεχνολογία της πληροφορίας.

Κάθε χρόνο, το ΣΦΗΜΜΥ ξεπερνά τους 1500 συμμετέχοντες, ενώ δημιουργεί τρεις ημέρες γεμάτες δραστηριότητες, οι οποίες στοχεύουν να φέρουν πιο κοντά φοιτητές από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι μοιράζονται το πάθος τους για την ηλεκτρολογία και τη Μηχανική Υπολογιστών και επιθυμούν να καλύψουν την πρόσφατη ανάπτυξη!Προηγούμενα Συνέδρια