ΣΦΗΜΜΥ 14

Engineers have no limits!ΣΦΗΜΜΥ 14


21-23 Απριλίου 2023
Τελετή έναρξης


Τι είναι το ΣΦΗΜΜΥ?


Το Συνέδριο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΦΗΜΜΥ), ξεκίνησε το 2007 στην Αθήνα. Οι συμμετέχοντες είναι Έλληνες μελλοντικοί μηχανικοί που μελετούν τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, τα συστήματα και τον έλεγχο , τα ηλεκτρονικά και τους υπολογιστές, τις τηλεπικοινωνίες και την τεχνολογία της πληροφορίας.

Κάθε χρόνο, το ΣΦΗΜΜΥ ξεπερνά τους 1500 συμμετέχοντες, ενώ δημιουργεί τρεις ημέρες γεμάτες δραστηριότητες, οι οποίες στοχεύουν να φέρουν πιο κοντά μαθητές από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι μοιράζονται το πάθος τους για την ηλεκτρολογία και τη Μηχανική Υπολογιστών και επιθυμούν να καλύψουν την πρόσφατη ανάπτυξη!Προηγούμενα Συνέδρια