ΣΦΗΜΜΥ 15Workshops


* Η εγγραφή σε κάποιο workshops δεν σημαίνει μία θέση σε αυτό, αλλά σειρά προτεραιότητας *Learn Industrial Robots with ROS

DIR
Όταν το HC-05 (Bluetooth) συνάντησε το Arduino

IEEE IHU SB
Augmented Reality Workshop

Miranet Lab
Phishing Attacks: Behind the Screens

IEEE NTUA CS SBC
R&D of Robotic Exoskeleton System | Make your own Power Supply Circuit

HERMES
Cloud Τηλεμετρία & 5G: Η Συνδεσιμότητα της Centaurus Racing

CRT
CubeSat Hands-On Workshop

SpaceDot
Exploring the Power of Wind and Solar: The impact of Rodopi on Green Energy

Rodopi Blades
Exploring the Power of Wind and Solar: The impact of Rodopi on Green Energy

Rodopi Blades
Identity and Access Management

Oracle
Χτίζοντας Πόλεις Για Όλους

OTS
Joining the Industry 101

IEEE DUTh SB
Next-Gen Pilots: AI-Enhanced Drones in Action

IEEE NTUA RAS SBC
Εφαρμογή Τηλεμετρίας χρησιμοποιώντας C++, Qt Creator και ESP32

REM IHU
Συστήματα Μπαταριών σε Ηλεκτρικά Οχήματα

DRT
Keeping you on track (!)

VROOM
Προσωπική Ηγεσία: Ανακαλύπτοντας το τώρα για να στοχεύσω στο αύριο

EESTEC LC Xanthi
How to: Design a PCB

DMA
High Potential Career

Archirodon
Creating our Future Grid

ΑΔΜΗΕ
Introduction to Web Development with Django

Yodeck
Ο Ρόλος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στην Σύγχρονη Βιομηχανία

ΕΛΒΑΛ
Unlocking Success: Mastering Interviews, LinkedIn, and CVs for Candidates

Cenergy
Energy Markets

Όμιλος ΗΡΩΝ
Agile Dynamics: The Product Owner's Compass

Netcompany-Intrasoft
Let's talk AI with EY Greece

EY
Arduino Applications in Biomedicine

IEEE NTUA EMBS SBC