ΣΦΗΜΜΥ 14

Πρόγραμμα


Link για κύριες ομιλίες Παρασκευής (Microsoft Teams)

Link για επικαλυπτόμενες ομιλίες Παρασκευής (Microsoft Teams)

Κάντε scroll δεξία/αριστερά για επικαλυπτόμενες ομιλίες
Time
Προσέλευση στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τελετή Έναρξης
Διάλειμμα για καφέ
Μεσημεριανό στην Φοιτητική Λέσχη
Διάλειμμα για καφέ