ΣΦΗΜΜΥ 14

ΣΦΗΜΜΥ14: Call for Papers


Με στόχο την ανάδειξη του ερευνητικού έργου των φοιτητών των ελληνικών Πανεπιστημίων, το ΣΦΗΜΜΥ 14 υποστηρίζει την παρουσίαση επιλεγμένων επιστημονικών άρθρων φοιτητών. Οι συγγραφείς των επιλεγμένων άρθρων θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την ερευνητική τους εργασία με κοινό που απαρτίζεται από φοιτητές, να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να προωθήσουν την δουλειά τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι προπτυχιακοί/μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί φοιτητές των Ελληνικών πανεπιστημίων.

Κατηγορίες:

Υπάρχουν δύο κατηγορίες επιστημονικών άρθρων που θα παρουσιαστούν στο ΣΦΗΜΜΥ14. Η πρώτη κατηγορία αφορά κανονικά άρθρα μεγέθους μέχρι 6 (έξι) σελίδες, χωρίς τις βιβλιογραφικές αναφορές. Η δεύτερη κατηγορία αφορά μικρά άρθρα (ή αλλιώς εκτεταμένες περιλήψεις - extended abstracts) μεγέθους μέχρι 3 (τρεις) σελίδες χωρίς τις βιβλιογραφικές αναφορές.


1η Κατηγορία - Κανονικά Άρθρα

Οι συγγραφείς των άρθρων της πρώτης κατηγορίας θα έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν την εργασία τους σε ένα χρονικό πλαίσιο 15 λεπτών συν 5 λεπτά για απαντήσεις σε ερωτήσεις του κοινού.


2η Κατηγορία - Μικρά Άρθρα

Οι συγγραφείς των άρθρων της δεύτερης κατηγορίας θα έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν την εργασία τους σε ένα χρονικό πλαίσιο 10 λεπτών χωρίς ερωτήσεις από το κοινό.


Θέματα και Μορφή Άρθρων

Η θεματολογία εκτείνεται σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, καθώς και θέματα άλλων επιστημονικών πεδίων που συνδέονται έμμεσα ή άμεσα.


Όλα τα άρθρα θα πρέπει να είναι γραμμένα στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά, να ακολουθούν μορφή δύο στηλών, το IEEE Template, και να υποβάλονται σε μορφή .pdf.


Κριτήρια Επιλογής

Τα άρθρα θα επιλεχθούν από επιτροπή επιστημόνων με διάφορα πεδία ενδιαφέροντος. Θα κριθούν με βάση την ερευνητική συνεισφορά τους, την ποιότητα συγγραφής τους και εγγύτητα με τους τομείς ενδιαφέροντος των φοιτητών ΗΜΜΥ.

Προθεσμία

Οι υποβολές των άρθρων θα πρέπει να γίνουν μέχρι την Κυριακή 2 Απριλίου 2023 στις 11:59 ΜΜ από την καρτέλα στο προφίλ κάθε χρήστη. Για απορίες ή περαιτέρω πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με μας στην διεύθυνση: sfhmmy14.academics@gmail.com